top of page

Sad, 12 Tach

|

Ysguboriau Bridge Farm

Ffair Nadolig

Ein marchnad Nadolig / ffair Nadolig flynyddol

Nid yw tocynnau ar werth
Gweler digwyddiadau eraill
Ffair Nadolig
Ffair Nadolig

Amser a Lleoliad

12 Tach 2022, 10:00 – 16:00

Ysguboriau Bridge Farm, Hadleigh Rd, Ipswich IP7 7AY, DU

Am y Digwyddiad

Ein digwyddiad Nadolig blynyddol, lle gallwch brynu llawer o eitemau vintage, wedi'u huwchgylchu a'u crefftio â llaw, ar gyfer anrheg unigryw arbennig. Gwin cynnes, a bydd Siôn Corn yma i chi ymweld ag ef. Bydd gan yr ystafelloedd te eu bwydlen Nadoligaidd a bydd gan bob siop ac oriel ar y safle amrywiaeth eang o anrhegion unigryw a diddorol i chi hefyd.

Mynediad am ddim a digon o le parcio.

Rhannwch y Digwyddiad hwn

bottom of page